ประจวบฯ เตรียมจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายสมชาย กระแจะเจิม ประธานจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ที่โรงแรมเวอโซ ตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายกิตติ เฟื่องฟู เลขาธิการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน น.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน น.ส.เจนจิรา สีนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน ฝ่ายบริหารวิชาการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายสมชาย กระแจะเจิม กล่าวว่า การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนครั้งที่ 27 ดำเนินการโดยสโมสร ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสโมสรไลออนส์หัวหิน โดยการแข่งขัน 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด แข่งขันวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566, ระดับภาค แข่งขันวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566, ระดับประเทศ แข่งขันวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

สำหรับรอบแรก ระดับจังหวัดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะส่งเสริมเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การแข่งขันระดับจังหวัด กำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม (จำนวน 3 คน) ต่อหนึ่งระดับ โดยสามารถส่งได้ทั้งสองระดับ คือประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 34, 42 และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 3, 8, 14 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยฯ เล่มที่ 18, 24, 30 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 12, 17, 18 เป็นการแข่งขันตอบคำถามสำหรับระดับประถมปลาย 80 ข้อ และสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 ข้อ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 โรงเรียนของแต่ละระดับ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป.

ข่าวแนะนำ