สโมสรไลออนส์ หัวหิน จัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายอมร พัฒน์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ที่โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบฯ อำนวยการจัดการแข่งขันโดยสโมสรไลออนส์หัวหิน มีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดหัวหิน นายสมชาย กระแจะเจิม ประธานจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม พื้นที่จังหวัดประจวบฯ น.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน สมาชิกสโมสรไลออนส์หัวหิน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี พร้อมทั้งคณะครู นักเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมการแข่งขัน

นายสมชาย กระแจะเจิม กล่าวว่า การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนครั้งที่ 27 ดำเนินการโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสโมสรไลออนส์หัวหิน โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 และระดับประเทศแข่งขันวันที่ 13 มกราคม 2567 สำหรับรอบแรกในระดับจังหวัด กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะส่งเสริมเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นในเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป การแข่งขันระดับจังหวัดกำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 3 คนต่อหนึ่งระดับ คือประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 34, 42 และฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 3, 8, 14 ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยฯ เล่มที่ 18, 24, 30 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 12, 17, 18 เป็นการแข่งขันตอบคำถามสำหรับระดับประถมปลาย 80 ข้อ และสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 ข้อ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 โรงเรียนของแต่ละระดับ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดประจวบฯ เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป.

ข่าวแนะนำ