คุมประพฤติประจวบฯ จัดกิจกรรมเพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่ดีกว่า

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายปิยชาติ ไฮ้คง พนักงานคุมความประพฤติชำนาญการ กรมยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สานิต เมฆเจริญ นายชนิด ยอดแก้ว อาสาความประพฤติและคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) อำเภอเมืองฯ เจ้าหน้าที่สำนักงาน และผู้ถูกคุมประพฤติ จัดค่ายอบรม ตามโครงการโปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมใจพร้อม ภายใต้แผนงานป้องกันปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ศูนย์คุมความประพฤติภาคประชาชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2566

นายปิยชาติ ไฮ้คง กล่าวว่าวันนี้ให้ผู้ที่ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัว และผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดในรูปแบบค่ายกิจกรรม โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมใจพร้อม มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 41 คน พร้อมเจ้าหน้าที่คุมความประพฤติพร้อมวิทยากร และอาสาสมัครคุมความประพฤติ สำหรับผู้ที่เข้าค่ายในครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้เข้ารับการฟื้นฟูแบบไม่ต้องควบคุมตัว โดยทั้งหมดเป็นผู้ต้องโทษในคดียาเสพติด ซึ่งต้องได้รับการบำบัดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตปกติที่ดีกว่า หลังการถูกปล่อยตัวจากการคุมความประพฤติต่อไป นายปิยชาติกล่าว.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ