ชาวบางสะพานน้อย ยื่นหนังสือขอขบวนรถด่วนพิเศษ ให้จอดสถานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายเสน่ห์ หินศรี ข้าราชการบำนาญและตัวแทนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สถานีรถไฟบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมชาวบ้านประมาณ 150 คน เพื่อขอให้ขบวนรถด่วนพิเศษ ดีเซลราง สายกรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี และสายสุราษฎร์ธานี – สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบางสะพานน้อย มีนายประมวล พงษ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 เดินทางมารับหนังสือ โดยมีนายสุทิน ประเสิฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกว่า 15 นาย เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย

นายเสน่ห์ หินศรี กล่าวว่า ปัจจุบันอำเภอบางสะพานน้อยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 41,771 คน ที่ผ่านมาประชากรส่วนใหญ่ใช้และผูกพันกับการเดินทางโดยสารรถไฟ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมีความปลอดภัย ประหยัด และปัจจุบันภาพรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม 2,500 ล้านบาทต่อปี และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 120,000 คนต่อปี เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่นเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ อันเป็นพื้นที่ดูปะการังที่มีความสมบูรณ์สุด มีชายหาดที่สะอาดและสวยงามยาว 45 กิโลเมตร เทศกาลดูนกเหยี่ยว เป็นต้น

“เมื่อรัฐบาลมีนโยบายและดำเนินการโครงการรถไฟรางคู่ ซึ่งชาวอำเภอบางสะพานน้อยรู้สึกดีใจ ว่าจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการร่วมพัฒนาเมือง วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนที่สำคัญคือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเดินทางด้วยรถไฟ มาเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา” นายเสน่ห์กล่าว

นายอารวุฒิ ว่องไวรุด ชาวบ้านบางสะพานน้อย กล่าวว่า ที่ผ่านมา การใช้บริการรถไฟโดยเฉพาะสองขบวนดังกล่าวนั้น คนบางสะพานน้อยที่ใช้บริการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละประมาณ 300 บาท เพราะต้องไปลงรถไฟที่สถานีบางสะพานใหญ่ จากนั้นต้องให้ญาติ หรือต้องจ้างรถยนต์ไปรับที่สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่ หากการรถไฟให้ขบวนรถไฟที่เป็นรถด่วนพิเศษ จอดที่สถานีบางสะพานน้อย น่าจะสร้างความสะดวกและลดรายจ่ายให้กับชาวอำเภอบางสะพานน้อยได้

นายประมวล พงษ์ถาวราเดช กล่าวว่า หลังรับหนังสือจากชาวบ้านแล้ว จะนำหนังสือไปยื่นต่อผู้ว่าการรถไฟ เพื่อพิจารณาตามที่ชาวบ้านร้องขอ ซึ่งตนมีความกังวลใจว่าหากขบวนรถไฟทั้งสองขบวนนี้จอดแล้วไม่มีผู้ใช้บริการ ก็จะเสียโอกาส

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย กล่าวว่าขอเป็นกำลังใจให้ชาวบางสะพานน้อยที่มายื่นหนังสือดังกล่าว แต่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของคนบางสะพานน้อยด้วยเช่นกัน.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ