เริ่มแล้ว “ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ ปีที่ 16” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว “ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ ปีที่ 16” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมีนายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมชมการแข่งขัน โดยในครั้งนี้พิเศษกว่าทุกปี สอดคล้องกับวาระครบรอบ 15 ปี เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการแข่งขันศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการพระราชดำริ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ พร้อมด้วยคุณทองแดง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 พสกนิกร นักท่องเที่ยว ต่างปลาบปลื้มจากการได้เข้าเฝ้าใกล้ชิด อีกทั้งครบรอบ15 ปี ไทยพีบีเอส รายการศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำด้วย

นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า งานประเพณีการแข่งขันเรือยาว เป็นการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นเกียรติยศแก่ผู้ชนะการแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ให้มีความร่มเย็นผาสุก ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ประเพณีการแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาที่ปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย สามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นกีฬาที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน จึงเป็นกีฬาที่สมควรได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป

การแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือยาว 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประเภทเรือยาว 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และประเภทเรือยาว 32 ฝีพาย, 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเรือยาวจากทั่วประเทศและจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม 16 ลำ เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ต บูธกิจกรรม และการออกร้านค้าชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน สามารถติดตามการรับชมสดการแข่งขันศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และผ่านทางออนไลน์ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X (Twitter), LINE, TikTok, Instagram, Website : www.thaipbs.or.th/LongBoat2023.

ข่าวแนะนำ