ผู้ว่าฯ ประจวบฯ นำนักวิ่งนับพันคน “วิ่งกันดุ๊” สนามที่ 5 อย่างคึกคัก

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” สนามที่ 5 ที่หาดสามพระยา อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ มีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ, นายองครักษ์ ทองนิรมล, นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ, นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบฯ, นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบฯ นายอำเภอกุยบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนักวิ่งกว่า 15,00 คน เข้าร่วมวิ่งรอบหาดสามพระยา ระยะทาง 5 กิโลเมตร ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่าการจัดกิจกรรม Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” อำเภอกุยบุรี ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นสนามที่ 5 ของกิจกรรม ก่อนที่จะส่งมอบต่อไปยังอำเภออื่นๆ รวม 8 อำเภอ และระดับจังหวัด ในระยะเวลาเกือบ 4 เดือน คาดว่าจะทำให้กระแสของการสร้างสุขภาพ การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง จังหวัดประจวบฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนของอำเภอกุยบุรี ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและสวยงาม ขอบคุณผู้รักสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมและหากมีโอกาส ขอเรียนเชิญไปยัง Track ต่างๆ ในอำเภออื่นๆ และระดับจังหวัดเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

ทั้งนี้ กิจกรรม RUN KHAN DO “วิ่งกันดุ๊” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดประจวบฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกาย ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอในจังหวัด ส่งเสริมการสร้างทีมและเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล และหมู่บ้าน ในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในระดับอำเภอ และเป็นการสร้างกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในระดับอำเภอ 8 ครั้ง และจังหวัด 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก หลังจบการวิ่งแล้วมีพิธีมอบธงกิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” สนามที่ 6 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2567 ที่อ่าวมะนาว กองบิน 5 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์.

ข่าวแนะนำ