เทศบาลหัวหิน ชี้แจงสถานการณ์น้ำประปา และขอให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำประปาเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ห้องดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน มีคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัว และนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก อีกทั้งจะมีกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ปีใหม่ไทยด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณการใช้น้ำมากกว่าปกติ

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จึงมอบหมายให้กองการประปาเทศบาลเมืองหัวหิน บูรณาการน้ำระหว่างโรงผลิตน้ำเขาแล้ง กับโรงผลิตน้ำหัวนา และโรงผลิตน้ำไร่นุ่น โดยกองการประปาจะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำประปาที่โรงผลิตน้ำเขาแล้ง เพื่อผันน้ำให้กับโรงผลิตน้ำหัวนาและไร่นุ่น ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ช่วงเวลา 09.30 – 15.30 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้น้ำประปาในพื้นที่ที่รับน้ำจากโรงผลิตน้ำเขาแล้ง ไหลอ่อนหรือไม่ไหล

นายนพพร วุฒิกุล กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำของหัวหินนั้น เราทราบและเตรียมวางแผนไว้ประมาณ 7 – 8 ปีที่แล้ว ได้เห็นผลในการดำเนินการดังกล่าว เช่น หัวหินในอดีตนั้นมีแค่การประปาของเทศบาลอย่างเดียว ปัจจุบันนี้เรามีการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาช่วยดำเนินการด้วย เรื่องของการเพิ่มน้ำดิบจากบ่อแขม มาที่เทศบาลเมืองหัวหินนั้น ก็ดำเนินการเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ปัจจุบันนี้หน่วยงานรับน้ำ หมายถึงเทศบาลเมืองชะอำและเทศบาลเมืองหัวหิน ถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับน้ำ หน่วยงานที่ส่งน้ำคือ เขื่อนเพชรของชลประทาน ผมเชื่อว่าการรับน้ำจากคลองส่งน้ำมีปัญหาในช่วงหน้าแล้ง ทำให้น้ำจากบ่อแขมที่เรารับน้ำมาโดยตลอด มีปริมาณน้อยลง เนื่องจากคนมาใช้น้ำในคลองมากขึ้น เทศบาลฯ ก็ประสานงบประมาณจากสองรัฐบาลที่ผ่านมา เป็นเงิน 1,045 ล้านบาท เพื่อให้หัวหินรับน้ำจากท่อขนาด 1,000 ขณะนี้ท่อเส้นนี้มาถึงหัวหินแล้ว ทำให้หัวหินมีการรับน้ำดิบจากท่อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเพิ่งเชื่อมท่อเมื่อต้นเดือนเมษายนนี้เอง ส่วนอีกทางหนึ่ง ก็มาจากเขื่อนปราณบุรี ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานชลประทาน 14 ตอนนี้มีท่อน้ำใหม่มาอีกหนึ่งเส้น เท่ากับว่าในระยะเวลา 7 – 8 ปีนี้ เทศบาลฯ นำน้ำดิบมาเพิ่มจาก 3 ส่วนด้วยกัน เพื่อให้ช่วยกันผลิตประปาให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้ใช้ ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการผลิตที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นหน้าร้อน, คนมาเที่ยวหัวหินเยอะ, ช่วงวันหยุดยาว โรงผลิตน้ำที่หัวนาและผลิตน้ำประปาตามปกติ แต่เมื่อผลิตออกไปตามเส้นทางของท่อ จะผ่านตามบ้านคน สถานประกอบการ อาคารชุด โรงแรม ซึ่งมีถังอยู่ใต้ดิน เพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่ปลายทางก็ไปไม่ถึง เพราะข้างล่างน้ำยังไม่เต็ม นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาว่า ทำไมถึงมีน้ำที่โรงผลิต ทำไมที่บ้าน ที่โรงแรมน้ำจึงไม่ไหล

กรณีที่จะมีการดำเนินการปิดน้ำที่เขาแล้ง เพื่อผันน้ำลงไปพื้นที่หัวนา ในช่วงวิกฤติ จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มอเตอร์ที่เขาแล้งเสีย แล้วเพื่อให้น้ำดิบที่ไม่ได้ผลิตที่เขาแล้ง ปล่อยลงไปที่หัวนา ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทำให้มีน้ำดิบเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20 % ใช้เวลาแค่เวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งน้ำดิบช่วงนั้นที่ลงมา ทำให้ผลิตน้ำประปาได้เพิ่มขึ้นได้เกือบสองวันเต็มๆ แล้วก็ปล่อย 24 ชั่วโมงด้วย เพราะฉะนั้นจึงคิดว่าเราต้องนำน้ำดิบมาเพิ่มให้หัวหิน จากทั้งสองเส้นทางที่แจ้งไว้ แต่น้ำดิบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถ้าปล่อยตามธรรมชาติ ยังไงก็จะมีผลกระทบเหมือนสามวันที่ผ่านมา จึงเกิดโครงการแกล้งน้ำ โดยนำน้ำดิบที่เขาแล้งปล่อยลงมาสู่ข้างล่างที่หัวนา ประมาณ 6 ชั่วโมง จะทำให้บริเวณเขาแล้งเดือดร้อนช่วงนั้น แต่พอพ้นจากช่วงนั้นไปแล้ว ก็จะได้รับน้ำปกติ แต่ทำให้น้ำที่หัวนาเพิ่มมากขึ้น แล้วโยกน้ำที่หัวนา มาช่วยน้ำที่ดำเนินเกษม ทำให้น้ำในเมืองมีมากขึ้น

จากการที่เราทำให้ชาวบ้านที่ใช้น้ำจากเขาแล้งนั้น ตั้งแต่หัวนาซอย 102 หมู่บ้านสมอโพรงฝั่งทิศเหนือ หมู่บ้านบ่อฝ้ายทั้งหมด และถนนดำเนินเกษม ตั้งแต่แยกประมง แยกไฟแดงวังไกลกังวล จนถึงสนามบิน จะได้รับผลกระทบประมาณ 6 ชั่วโมง แต่หลังจากพ้นจาก 6 ชั่วโมงไปแล้ว ภาพรวมของน้ำประปาของหัวหินนั้นจะดีขึ้นเกือบทั้งเมือง เป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำประปาในช่วงสงกรานต์นี้

ส่วนสถานการณ์การใช้น้ำและเล่นน้ำช่วงสงกรานต์ อาจจะได้รับผลกระทบ แต่ไม่มาก ถ้ามีการบริหารจัดการแบบที่แจ้ง รวมทั้งเล่นน้ำสงกรานต์แบบพอเพียง แต่ทุกคนได้เล่นแน่นอน ซึ่งตอนนี้เทศบาลขอใช้คำว่าแบบพอเพียง จากเดิมที่เคยจัดสวนน้ำค่อนข้างจะใหญ่ จะลดขนาดเล็กลง เรื่องของสวนน้ำ เราจะใช้ปาร์ตี้โฟมเข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติตรงนี้

“ขอให้ประชาชนได้สำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้า เพื่อบรรเทาปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้เทศบาลเมืองหัวหินได้บูรณาการรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานต่างๆ ส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถแจ้งคำร้องได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 032 – 511666 หรือแจ้งโดยตรงที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน โทร. 092 – 7893694 นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน โทร. 066 – 146 5269 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 081 – 8135529 และสามารถแจ้งผ่านสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้” นายนพพร กล่าว.

ข่าวแนะนำ