พสกนิกรลงนามถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง ร.10” ที่ศาลาราชประชาสมาคม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารพระสงฆ์จำนวน 72 รูป ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดี จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งทะเล จำนวน 3 แสนตัว ลงสู่ท้องทะเลอ่าวประจวบฯ ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ส่วนที่โดมเอนกประสงค์โรงเรียนหัวหิน นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนชาวหัวหินร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นประราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีพระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต นำพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในอำเภอหัวหินออกรับบิณฑบาต จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน ทั้งนี้ตลอดทั้งวันได้มีประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง.

โดยบริเวณที่ออกใบเหยียบย่ำ ไม่เป็นป่าหวงห้ามในขณะนั้น ต่อมาได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 222 (พ.ศ.2510) กำหนดป่าคลองเก่า – คลองคอย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ที่ดินตามใบเหยียบย่ำดังกล่าวได้ถูกผนวกเข้าเป็นป่าสงวนแห่งชาติด้วย แต่ใบเหยียบย่ำได้ออกมาก่อนกฎกระทรวงฉบับที่ 222 (พ.ศ.2510) กำหนดป่าคลองเก่า – คลองคอย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ใบเหยียบย่ำจึงออกมาโดยชอบด้วยกฎหมาย

กรมที่ดิน จึงได้มีหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2532 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ต้องดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง 11 แปลง เมื่อปี พ.ศ.2533 นาย “ว” ได้ซื้อที่ดินทั้ง 11 แปลง และเมื่อปี พ.ศ.2547 “ว” ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน (ที่งอกชายทะเล) ทั้ง 11 แปลง

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคำสั่งให้ออกโฉนด เพียง 2 วันก่อนเกษียณอายุราชการนอกจากนี้มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ที่ซื้อเอกสารสิทธิ์และขอออกโฉนดมีหนึ่งรายที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา โดย ป.ป.ช.จะตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไป.

ภาพ/ข่าว : เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

ข่าวแนะนำ