การแสดงแสง สี เสียงที่หว้ากอ ปี 2566 ยิ่งใหญ่ 3 วัน 3 คืน

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการแสดงแสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในโอกาสการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566 มีนางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยาน นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ นายสมชาย ปี่แก้ว นายก อบต.คลองวาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้การจัดงานค่ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม รวม 7 วัน 6 คืน ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ ของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รวมไปถึงฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่างๆ มากมาย โดยทุกฐานกิจกรรมงดเว้นค่าเข้าชมทั้งกลางวันและกลางคืน โดยคาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในกิจกรรมงานครั้งนี้ กว่า 15,000 คน ส่วนการจัดการแสดง แสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรตินี้ จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป โดยการแสดง แสง สี เสียง เป็นรูปแบบการแสดงเรื่องราวทั้งหมด 5 องค์ องค์ที่ 1 เกี่ยวกับพระราชประวัติ องค์ที่ 2 พระราชกรณียกิจ The Second King พระราชทานชื่อเมืองประจวบคีรีขันธ์ องค์ที่ 3 สุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ องค์ที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ โบราณสถาน ที่เป็นที่ตั้งกล้องโทรทรรศน์ของนักดาราศาสตร์ต่างชาติที่ร่วมสังเกตการณ์ และ องค์ที่ 5 พระมหากษัตริย์กับหว้ากอ.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ