ชาวประจวบฯ รวมใจร้อง 9 บทเพลงถวายพ่อหลวง ร.9 เสด็จสวรรคตครบรอบ 7 ปี

ช่วงบ่ายของวันที่ 13 ตุลาคม 2566 น.ส.ณรัชต์หทัย เหมือนประสิทธิเวช หรือคุณแป้ง ปล้ำแรง หัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการดีย์ ร่วมกับสหกรณ์โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย โดยนายภาคภูมิ แผนสง่า ประธานกรรมการสหกรณ์โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด และชาวบ้านตำบลอ่าวน้อย กว่า 700 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม หรือวันครบรอบ 7 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่บริเวณโรงสีข้าวพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 9 หมู่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมประกอบด้วยเพลินเพลงสร้างสุข สร้างพลังใจ โดยคุณแป้ง ปล้ำแรง กิจกรรมเสวนาร่วมสมัย เรื่องพระราชาผู้ทรงธรรม จากผู้ที่ถวายงานใกล้ชิดและมุมมองทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่ อาทิ พันจ่าอากาศเอก ประสิทธิ์ สิทธิกิจ หัวหน้าช่างเครื่องบินพระที่นั่งประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 การเสวนาถึงประวัติความเป็นมาของโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย กิจกรรมการเจริญจิตภาวนา การสวดมนต์บทสวดพระมหาจักรพรรดิ และการร่วมร้องเพลงขับขาน 9 บทเพลง ถวายพ่อหลวง ร.9 ประกอบด้วยเพลงดังนี้ 1. ใกล้รุ่ง 2. ยิ้มสู้ 3. ความฝันอันสูงสุด 4. พระราชาในนิทาน 5. ต้นไม้ของพ่อ 6. ของขวัญจากก้อนดิน 7. ในหลวงของแผ่นดิน 8. พระราชาผู้ทรงธรรม 9. คนดีไม่มีวันตาย และได้มอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม ที่ผลิตจากโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. รวม 365 ถุง มอบแพมเพิร์สผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 9 ทุน และกิจกรรมเปิดโรงทานเลี้ยงอาหาร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 ได้พระราชทานเครื่องยนต์และอุปกรณ์สำหรับสีข้าว กำลังการผลิตขนาด 16 เกวียน เครื่องยนต์ขนาด 3 สูบ 45 แรงม้า ราคา 750,000 บาท ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำไร่อ่าวน้อย เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่นิคมสร้างตนเองตำบลอ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เกษตรกรสีข้าวเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดเดินเครื่องยนต์โรงสี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524 ต่อมากลุ่มเกษตรกรทำไร่อ่าวน้อย ได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ขึ้นเมื่อปี 2548 และได้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวขาว ในชื่อ “ข้าวมงคล” จำหน่ายให้แก่คนทั่วไป และมีธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมด้วย.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ