ข่าวสังคม

อุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นตัวแทน SVL Group และในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน นำทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมพนักงานกว่า 30 คน ส่งมอบงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและระบบไฟฟ้า ให้กับพี่น้องหมู่ 8 บ้านล่าง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยมีวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอบางสะพาน และว่าที่ ร.ต.จรินทร์ เครือเเดง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชุมชน ร่วมกันรับมอบ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชน หมู่ 8 และทีมพนักงานบริษัทได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ พัฒนาพื้นที่รอบศาลา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อสภาพแวดล้อมสวยงามในชุมชน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566.

พิสิษฐ์ รื่นเกษม….รายงาน

ข่าวแนะนำ