วัดห้วยสามพันนาม ทอดกฐินสามัคคีได้ยอดเงิน 1 ล้านบาท

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พระใบฎีกาสรัญ โฆสิโต (พระอาจารย์บอย) เจ้าอาวาสวัดห้วยสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยสามพันนาม ประจำปี 2566 มีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดหัวหิน น.ส.ไพลิน กองพันธ์ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน นายสุรชัย – นางภัทรสุดา บริษัทสุรชัย โพลทรี่ ฟู้ดส์ จำกัด อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี ภายในโดมอเนกประสงค์วัดห้วยสามพันนาม พร้อมกันนี้มีผู้ใจบุญ ต่างนำอาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มมาออกร้านโรงทานจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ทานฟรี โดยยอดเงินที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้และปัจจัยที่ได้จากเงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1 ล้านบาท ซึ่งวัดจะได้นำไปบูรณะปฎิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดห้วยสามพันนามต่อไป พร้อมกันนี้เจ้าอาวาสวัดห้วยสามพันนามได้แจกวัตถุมงคลผ้ายันต์ “ท้าวเวสสุวรรณ” ให้กับประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

วัดห้วยสามพันนาม สังกัดมหานิกาย เดิมเป็นที่พักสงฆ์ชื่อ “วังสามพันนาม” เพื่อเป็นสถานที่จำพรรษาปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ – สามเณร และใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน ต่อมานายชุบ สังข์ทอง ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างวัดและได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 หลังจากนั้นได้ยื่นเรื่องขอตั้งวัดและได้รับอนุญาตตั้งวัด ชื่อ “วัดห้วยสามพันนาม” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ตามชื่อหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน โดยนายชุบเป็นผู้บริจาคที่ดิน เจ้าอาวาสรูปแรกคือพระอธิการสำราญ สุขวฑฺฒโก ดำรงตำแหน่งเมื่อ 16 มิถุนายน 2554 และมรณภาพเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ปัจจุบันมีพระใบฎีกาสรัญ โฆสิโต เป็นเจ้าอาวาส.

ข่าวแนะนำ