ตลาดบกถนนสู้ศึก บรรยากาศวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น สมัยสงครามโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ช่วงเย็นวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ชุมชนหัวบ้าน เขตเทศบาลเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเปิดเป็นตลาดยามเย็น เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนอกและในพื้นที่ เข้ามาเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศวิถีชุมชนบ้านไม้เก่าโบราณ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทุกเย็นวันอาทิตย์ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนพร้อมใจคงสภาพอัตลักษณ์ความเก่าแก่เอาไว้ เพื่อสื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้เรียนรู้ศึกษา ร่วมภาคภูมิใจและซึมซับบรรยากาศย่านเก่าแก่ในบรรยากาศวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอาคารไม้เก่าแก่ รวมไปถึงของเก่าโบราณล้ำค่า และภาพถ่ายทหารไทย – ทหารญี่ปุ่น ในสมัยยุคสงครามโลก รวมไปถึงเครื่องดนตรี เครื่องเล่นแผ่นเสียง และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จัดแสดงและเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชม ณ บ้านอาจารย์ไก่ ซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนถนนสู้ศึก นอกจากนี้ภายในชุมชนยังเปิดให้เกษตรกรนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ พืชผักผลไม้ และผักสวนครัวรั้วกินได้ มาจำหน่ายภายในตลาด รวมไปถึงขนมไทย ขนมสด อาทิเช่น ถั่วแปบ ผัดไทย หอยทอด ข้าวหมากโบราณ เป็นต้น

ตลาดบกสู้ศึกแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ ระดับประเทศ อีกทั้งชุมชนหัวบ้านแห่งนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และเป็นชุมชนนำวิถี 1 ใน 20 ของประเทศอีกด้วย

สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ และชื่นชอบบรรยากาศวิถีชุมชนย่านบ้านเก่าโบราณ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างทหารไทย – ญี่ปุ่น ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สามารถมาร่วมกิจกรรมและชมตลาดได้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 น.จะมีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกันสืบสานประเพณีทำบุญใส่บาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นในช่วงเย็นประมาณ 16.00 น.เป็นต้นไปจะเป็นบรรยากาศของตลาดบกสู้ศึก ถนนสายวัฒนธรรม.

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ….รายงาน

ข่าวแนะนำ