จิตอาสาสามร้อยยอด จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายมนต์ชัย หนูสาย นายอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยนายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์ นายก อบต.ศาลาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส.อำเภอสามร้อยยอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ ชุดทหารจงอางศึก ตชด.145 จิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านป่าหมาก ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม ที่หมู่บ้านป่าหมาก หมู่ 8 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยนายอำเภอสามร้อยยอดได้นำผู้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และยังทำให้คนในองค์กร หมู่บ้านและชุมชน มีความรัก ความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อบต.ศาลาลัย ได้นำเจ้าหน้าที่มาช่วยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายให้กับชาวบ้านป่าหมากอีกด้วย

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 อำเภอสามร้อยยอดได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย.

ภาพ/ข่าว : ฐิติชญา แสงสว่าง

ข่าวแนะนำ