นายอำเภอหัวหินออกหน่วย “อำเภอยิ้ม” ช่วยเหลือชาวบ้านตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ 29 กันยายน 2566 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่” ประจำปี 2566 “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่โรงเรียนบ้านหนองคร้า หมู่ 5 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน มีนางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดหัวหิน คณะกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองคร้า หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม มีส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและจำหน่ายสินค้าจากชุมชน พร้อมกันนี้ นายอำเภอหัวหินได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมาก ต่างมีความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว

โอกาสนี้ นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดหัวหิน ได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ จำนวน 80 ชุด รวม 16 หมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้ด้วย.

ข่าวแนะนำ