เกษตรจังหวัดเร่งแจกแตนเบียน ให้เกษตรกรปราบแมลงศัตรูมะพร้าว

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประดิษฐ์ วิสิฐกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพร เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านตะแบกโพรง หมู่ 8 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสมเจตน์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายก อบต.อ่างทอง และนายชลิต เพชรดี กำนันตำบลอ่างทอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว

กิจกรรมกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าว มีดังนี้ 1. แจกแตนเบียนหนอนบราคอน จำนวน 50,000 ตัว แก่เกษตรกร เพื่อนำไปปล่อยในสวนมะพร้าวที่มีการระบาด รวม 125 ไร่ 2. สาธิตการตัดทางใบเผาทำลาย และปล่อยแตนเบียน ในต้นมะพร้าวสูงน้อยกว่า 12 เมตร 3. สาธิตการเจาะต้นและฉีดสารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92 %EC เข้าลำต้น ในต้นมะพร้าวสูงมากกว่า 12 เมตร

สำหรับงบประมาณ ในการ จัดซื้อแตนเบียนหนอนบราคอน ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควักทุนส่วนตัวซื้อแตนเบียน 1 แสนตัว แจกให้ชาวสวนนำไปปล่อย เพื่อปราบแมลงศัตรูมะพร้าว และประสานงานจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอ พร้อมเร่งรัดหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อปราบแมลงในพื้นที่ระบาดศัตรูมะพร้าวในสวน กว่า 7 พันไร่โดยด่วน.

ณัฐธภพ พันสาย….รายงาน

ข่าวแนะนำ