ราชมงคลหัวหิน จัดแข่งแกะสลักหยวกกล้วยชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง นายกสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AATSEA) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีพร้อมชมการแสดงจากศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฏศิลป์ไทย เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม กล่าวว่าโครงการอัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดงานร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งในปี พ.ศ.2566 วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นเจ้าภาพโครงการนี้ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่รักษาศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีการประกวดแข่งขัน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การประกวดผลงานการแกะสลักหยวกกล้วย (แทงหยวก) วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรี ภายใต้กรอบ “สืบสานงานอนุรักษ์ น้อมสำนึก รักษ์ทรัพยากรไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.กิจกรรมการพิจารณาหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติ (บุคคลต้นแบบความดี) และ 3.กิจกรรมการประกวดการแต่งกายพื้นเมือง “เทพบุตรและเทพธิดาชนเผ่าไทย” โดยทีมที่ชนะเลิศการประกวดผลงานการแกะสลักหยวกกล้วย (แทงหยวก) ได้แก่ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง.

ข่าวแนะนำ