Categories
กีฬา ข่าว ทั้งหมด

รองผู้ว่าฯ ประจวบฯ เปิดแข่งขันเดิน-วิ่ง“เหยี่ยวเขาโพธิ์รัน@ไชยราช”ครั้งที่ 2

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “เหยี่ยวเขาโพธิ์รัน@ไชยราช” ครั้งที่ 2 มีนายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.ไชยราช กล่าวรายงานที่ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ พร้อมด้วยนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ แขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เกือบ 800 คน ให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศฝนโปรยปราย

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ กล่าวว่าปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กําลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว หลังจากที่ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด – 19 อบต.ไชยราชจึงได้นํากระแสนี้มาเป็นหลักในการพัฒนาตําบล ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องด้วยตําบลไชยราชมีเขาโพธิ์ต้ังอยู่กลางตําบล ทําให้มีจุดชมวิวแบบ 360 องศา ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีจนถึงทะเลอ่าวไทย อีกทั้ง ททท.เคยได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่า “เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการเดินทางท่องเที่ยวมาทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจ” พูดง่ายๆ คือ ไม่ใช่เที่ยวแค่ให้รู้สึกว่าได้เที่ยว แต่เที่ยวโดยเล็งเห็นผลว่าจะได้อะไรที่เป็นผลดีต่อสุขภาพกลับมาด้วย อีกทั้งการเดินวิ่งในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการมาเยือนของนักท่องเที่ยวได้อย่างดียิ่ง

นายบัณฑิตย์ ชูบัวทอง นายก อบต.ไชยราช กล่าวว่า การเดินวิ่ง “เหยี่ยวเขาโพธิ์รัน@ไชยราช” ครั้งที่ 2 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม“เทศกาลท่องเที่ยวดูเหยี่ยวเขาโพธิ์ @ไชยราช” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมนกล่าเหยื่อ โดยเฉพาะเหยี่ยวนับแสนตัวที่บินอพยพย้ายถิ่นจากทางตอนเหนือของประเทศไทย บินผ่านจังหวัดประจวบฯ ที่ตำบลไชยราช ลงไปทางภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อไปอยู่อาศัยหากินตลอดฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เป็นอย่างนี้ประจำทุกๆ ปี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชมเหยี่ยวอพยพได้ที่จุดชมวิวเขาโพธิ์ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ ตลอดระยะ 2 เดือนนี้ ซึ่ง อบต.ไชยราช เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้ถ่ายภาพเหยี่ยวและเช็คอินในเทศกาลท่องเที่ยวดูเหยี่ยว@เขาโพธิ์ในครั้งนี้แล้ว.