Categories
ข่าว ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมผู้ประกอบการสร้างเมืองหัวหินสู่โรงแรมเชิงสุขภาพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย เรื่องการพัฒนาธุรกิจโรงแรม เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงแรมเชิงสุขภาพตามมาตรฐานสากล ในการรองรับโลกยุคภายหลังวิกฤติโควิด – 19 ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน ที่โรงแรมดุสิตดีทู หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มีนายอุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการผู้จัดการบ้านทะเลดาวรีสอร์ท หัวหิน อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก นายชณัฎฐ์ พงศ์ธราธิก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ นางนฤชล ผลงาม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ และสมาชิกสมาคม ตัวแทนจากผู้ประกอบการและพนักงานโรงแรมในพื้นที่กว่า 50 คนเข้าร่วมรับฟัง

ผศ.ชุติมา จักรจรัส กล่าวถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า เป็นการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อยกระดับสู่การเป็นโรงแรมเชิงสุขภาพ (Wellness Hotel) ในหลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรธุรกิจโรงแรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการบริการสู่การเป็นโรงแรมเชิงสุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมได้มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านบริการ อาทิ เมนูอาหาร เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะสื่อสารในธุรกิจโรงแรมและเว็บไซต์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการบริการสู่การเป็นโรงแรมเชิงสุขภาพตามมาตรฐานสากล และจากผลการสำรวจเหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกเข้าพักโรงแรมเชิงสุขภาพสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ สิ่งอำนวยความสะดวก รองลงมาคือ รีวิวจากการเข้าพัก ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกสบายในการเข้าถึง และสุดท้ายคือการตกแต่งห้องพัก.