Categories
ข่าว ทั้งหมด

ปภ.เขต 4 มอบรถดับเพลิงหอน้ำให้เทศบาลหัวหิน ใช้ระงับอัคคีภัยในอาคารสูง

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายชัยธวัช ศิวบวร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนาม (MOU) ความร่วมมือกับ น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ในการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินและพื้นที่ข้างเคียง ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองหัวหิน สวนหลวงราชินี 19 ไร่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มีนายโสภณ ทองไสย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ปภ.เขต 4, นายสุนา คนบุญ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ปภ.เขต 4, นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน, นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นพยาน นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบฯ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ ปภ.เขต 4 ได้มอบรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง 37 เมตร (Aerial Ladder Platforms 37 m.) ให้เทศบาลเมืองหัวหินไว้ดูแลและใช้งานในการระงับอัคคีภัย

 

นายชัยธวัช ศิวบวร กล่าวว่า รถดับเพลิงชนิดหอน้ำมีความสำคัญ เพราะเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่และใช้ในกรณีพิเศษ เพราะสามารถยกขึ้นไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือฉีดน้ำบนความสูงสุดถึง 90 เมตร กรณีที่มีเหตุไม่คาดคิด เช่นการเกิดไฟไหม้ หรือช่วยเหลือคนที่อยู่บนที่สูงและไม่สามารถลงข้างล่างได้ ก็สามารถที่จะขึ้นไปช่วยเหลือ ช่วยดับเพลิงได้จนถึงตึก 30 ชั้น ที่ผ่านมา เรายังไม่เคยเอารถคันนี้ไปใช้งานในพื้นที่จริง เพราะยังไม่เกิดเหตุที่มีความจำเป็นจริงๆ สักครั้งเลย มีเพียงแค่นำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและฝึกฝน สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นก็จะสามารถไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณเทศบาลเมืองหัวหินและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 อย่างยิ่ง ที่เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินมีประชากรกรหนาแน่นและอาคารสูงหลายแห่ง การเกิดอัคคีภัยแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก การผนึกกำลังภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวกรณีเกิดอุบัติภัย ตามนโยบายการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ททท. และจังหวัดประจวบฯ.