Categories
ข่าว ทั้งหมด

ประจวบฯ วางพวงมาลา น้อมรำลึกรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือวันปิยมหาราช ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและชาวไทยนานัปการ อาทิ การเลิกทาส การพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม การศึกษา การคมนาคม ทำให้พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

ส่วนที่อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” มีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธี จากนั้นได้ร่วมกันวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆ ด้าน นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศจนถึงปัจจุบัน.