Categories
ข่าว ทั้งหมด

วัดหนองแก จัดงานสมโภชอุโบสถและทำบุญอุทิศถวาย “หลวงปู่คำ” อดีตเจ้าอาวาสองค์แรก

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีสมโภชอุโบสถ ห่มผ้าและยกฉัตรพระประธานอุโบสถวัดหนองแก อ.หัวหิน เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาอนุโมทนากับผู้ร่วมบุญในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถตามประเพณีนิยมปฏิบัติ หลังจากที่วัดได้ปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 จนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำบุญอุทิศถวายแด่หลวงปู่คำ พระครูประสิทธิวรการ อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ยอดพระสงฆ์ 5 แผ่นดิน อดีตเจ้าอาวาสองค์แรก โดยมีพระครูสถิตญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองแก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีนายชีพ สุกสี สท.หัวหิน แขกผู้มีเกียรติ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2566 รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมทำบุญและกราบสักการะหลวงปู่คำ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นำไปบูรณะปฏิสังขณ์เสนาสนะวัดหนองแกที่ยังชำรุดทรุดโทรมต่อไป

“วัดหนองแก” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บนที่ดินเนื้อที่ 40 ไร่ ก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2508 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 34 เมตร ยาว 74 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 หอสวดมนต์ 1 หลัง สร้างด้วยไม้ เมื่อ พ.ศ. 2475 กุฏิสงฆ์ จำนวน 9 หลัง สร้างด้วยไม้ เมื่อ พ.ศ.2466 หอระฆัง 1 หลัง มีพระประธานประจำอุโบสถ จำนวน 1 องค์ การปกครองสงฆ์ มีพระครูประสิทธิวรการ หรือหลวงปู่คำ สุวรรณโชโต อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ยอดพระสงฆ์ 5 แผ่นดิน เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ตั้งแต่ พ.ศ.2463 – 2540 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2544 มีพระครูสถิตญาณโสภณ เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน.