Categories
ข่าว ทั้งหมด

เทศบาลบ้านกรูด จัดโครงการสื่อสนุกสนานและธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียวแก้ปัญหาขยะ

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด, นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบฯ, นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, ดร.พิชชา ใจสมพงศ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ดร.กันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 1, นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย ร่วมกันแถลงข่าวโครงการสื่อสนุกสนาน สร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว (Puppet Roadshow 4 Regions) ที่ชายหาดบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มี น.ส.มิญญ์ชนก ปรางละออ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร นางยุพา แดงฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ นายวิบูลย์ พันธุ์ประจวบ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระแวง บริษัท ซัดเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับฟัง

โครงการสื่อสนุกสนาน สร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว (Puppet Roadshow 4 Regions) จัดโดยมูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านกรูด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน คณะสังคมศาสตร์ มศว. และศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนธงชัย เพื่อปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะอย่างถูกต้อง และสานต่อความรู้ความเข้าใจในปัญหาขยะ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสะสมอย่างถูกวิธีให้กับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในตำบลบ้านกรูด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีการจัดการขยะที่เหมาะสมหรือปราศจากขยะ 100% ในอนาคต

โดยกิจกรรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร เพื่อเผยแพร่ความรู้ ควลามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือนให้แก่เยาวชนไทย โดยมีตัวแทนนักเรียนจากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนธงชัย ประกอบด้วยโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร, โรงเรียนวัดดอนยาง, โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์, โรงเรียนบ้านหนองมงคล และโรงเรียนบ้านหนองระแวง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นให้การแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยน้องๆ ในระดับประถมศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายและเป็นกำลังสำคัญที่พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะได้เป็นอย่างดีที่สุด โดยคณะผู้จัดงานเลือกใช้ละครหุ่นเชิด Puppet Show เป็นผู้ให้ความรู้ผ่านตุ๊กตาสุดน่ารักและเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ แยกแยะ จดจำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแยกขยะ ที่หาดบ้านกรูด กิจกรรมเสวนาเพื่อร่วมกันคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน พร้อมชมคอนเสิร์ต “วงนูโว”“พี่โป้ โยคีเพลย์บอย” และ “วง SOCHILL” ที่หาดบ้านกรูดด้วย ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม และขอความร่วมมือผู้จำหน่ายใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.bankrutcity.go.th PageFB : เทศบาลตำบลบ้านกรูด หรืองานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านกรูด.