Categories
ข่าว ทั้งหมด

ประจวบฯ จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรให้พยาบาลดีเด่น

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานวางพวงมาลัยและกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2566 ที่โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบฯ มี นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ น.พ.วิชัย ศรีอุทารวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพจากทุกโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ และสมาชิก พอ.สว.เข้าร่วม

ทั้งนี้วันพยาบาลแห่งชาติ เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยสภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมที่ทำในวันนี้ คือการให้บริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงการมอบรางวัลให้แก่พยาบาลดีเด่นสาขาต่างๆ วัตถุประสงค์หลักการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ คือเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่เยี่ยงพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา เพื่อเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีทั่วหน้าให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศ.